Aktualności

Mistrzostwa Polski w Sambo Chełm 31.10.2020 r.

Mistrzostwa Polski w Sambo sportowym kobiet i mężczyzn oraz w sambo combat. Chełm, 31 października 2020 r.

Regulamin:

1. Organizatorem jest Polski Związek Sambo oraz Międzyszkolny Klub Sportowy Sambo Chełm

2. Data wydarzenia:31 październik 2020 r.

3. Adres: 22-100 Chełm, ul. Graniczna 2A (hala MOSiR)

4. System walki: każdy z każdym lub system pucharowy (zależnie od ilości zgłoszeń w poszczególnych kategoriach wagowych).

5. Kategorie wagowe:

Dzieci:

7-8 lat
Chłopcy i Dziewczęta: 26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 45, 49, 53,+53

9-10 lat
Chłopcy i Dziewczęta: 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, +55

11-12 lat
Chłopcy: 31, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 65, +65
Dziewczęta: 26, 29, 34, 37, 40, 43, 47, 51, 55, +55

12-13 lat
Chłopcy: 35, 38, 42, 46, 50, 54, 65, 71, +71
Dziewczęta: 34, 37, 40, 43, 47, 51, 55, 59, 65, +65

Kadeci:

14-16 lat
Chłopcy: 40,42,45,48,51,55,59,63,68,73,78,+78
Dziewczęta: 36,38,40,42,45,48,51,55,59,65,70,+70

Juniorzy:

16-18 lat
Chłopcy: 48,52,56,60,65,70,75,81,87,+87
Dziewczęta: 40,44,48,52,56,60,65,70,75,+75

Seniorzy:
18+

– sambo sportowe
kobiety: 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 78, 82, +82 kg
mężczyźni: 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 kg

– sambo combat:
mężczyźni: 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 kg

Jeżeli w danej kategorii wagowej występuje tylko jeden zawodnik, za zgodą trenera i swoją może być przeniesiony do zbliżonej kat. wagowej. W kat. wagowej, w której występuje jeden zawodnik nie przyznaje się medali.

6. Koszty ubezpieczenia, noclegu, wyżywienia i przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

7. Akredytacja i waga

30-31.10.2020 r. (sobota), hala MOSiR, ul. Graniczna 2A Chełm

  • 07:00- 09:00 akredytacja i ważenie: tolerancja wagowa do 14 roku życia – 0,5 kg natomiast od 14. r. ż. oraz dorośli -1 kg
  • 9:00-10:00 losowanie walk
  • 10:30 – otwarcie zawodów, powitanie zawodników i gości,
  • 11.00 – rozpoczęcie walk

8. Uczestnictwo:
– w Mistrzostwach Polski udział mogą wziąć jedynie członkowie klubów, zrzeszonych w Polskim Związku Sambo, które opłaciły składki klubowe oraz licencje zawodnicze na 2020 r. (opłat należy dokonać na konto PZ Sambo, szczegóły w zakładce Licencje i składki),

– w Mistrzostwach Polski udział mogą wziąć wszyscy obcokrajowcy, mieszkający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający aktualną kartę stałego lub czasowego pobytu lub ważną Kartę Polaka. Obcokrajowcy muszą należeć do klubu zrzeszonego w Polskim Związku Sambo oraz mieć opłaconą licencję zawodniczą na 2020 r.,

– zawody będą przeprowadzone wg międzynarodowych zasad organizacji zawodów w sambo sportowym i sambo combat,
– zwycięzcy zostaną nagrodzeni pucharami, medalami oraz dyplomami,

– w zawodach mogą wziąć udział zawodnicy, którzy posiadają ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach sportowych,

– każdy z uczestników powinien posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz ubezpieczenie na czas zawodów. Dokumenty będą sprawdzane podczas akredytacji oraz ważenia.

9. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 października 2020 w formie zgłoszenia e-mail do Pawła Białasa na adres: pierwszy.bialas@wp.pl
W treści wiadomości należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, kategorię wagową zgłaszającego oraz nazwę klubu.

10. Zakwaterowanie i wyżywienie
Osoby zainteresowane zakwaterowaniem proszone są o pilne zgłoszenie tej informacji do dnia 17.10.2020 r.
Brak zgłoszenia w terminie będzie się wiązać z koniecznością rezerwacji noclegu i wyżywienia we własnym zakresie.