WSPÓŁPRACA

Nasza Klub jest otwarty na wszelkie formy współpracy.

Współpraca z nami sprawi, ze Państwa marka stanie się jeszcze bardziej popularna, pomoże zbudować lojalność klientów i zaufanie do Państwa towarów. Wpłynie korzystnie na popyt na Państwa towary co, z całą pewnością, przełoży się na zyski.

Możemy zaoferować poniższe formy współpracy:
– generalny patronat nad zawodami organizowanymi przez Klub,
– rozmieszczenie materiałów informacyjnych o sponsorze (katalogi, banery) w salach gdzie odbywają się imprezy sportowe,
– umieszczenie logotypów na strojach zawodników,
– umieszczenie logotypów sponsora na materiałach poligraficznych Klubu (ulotkach, zaproszeniach, plakatach, materiałach informacyjnych, dyplomach),
– organizacja pokazów sambo w czasie akcji promocyjnych Państwa firmy,
– umieszczenie na stronie internetowej Klubu SAMBO KRAK (www.sambokrakow.pl) materiałów informacyjnych i odnośnika/link do Państwa strony firmowej. Publikacja na Państwa stronie w podrozdziale „Patronat” zdjęć, filmów z przeprowadzonych pod Państwa patronatem imprez,
– karnety dla pracowników na zajęcia w naszym klubie,
– inne formy współpracy.

Poniżej proponujemy warianty wsparcia sponsorskiego:
– zakup odzieży sportowej i wyposażenia do treningów sambo,
– wsparcie finansowe w organizacji imprez sportowych organizowanych przez SAMBO KRAK (wynajem sal, nagrody dla uczestników zawodów),
– wsparcie finansowe wyjazdów zawodników na zawody ogólnopolskie i międzynarodowe,
wkład finansowy w druk materiałów reklamowych i informacyjnych Klubu (ulotki, wizytówki, plakaty, afisze), przygotowanie informacyjnych spotów o zawodach.

Zapraszamy do kontaktu!

 

LISTA NASZYCH PARTNERÓW