statut stowarzyszenia otagowanych wpisów

Klub SAMBO KRAK

We wrześniu 2013 r. rozpoczęło swoją działalność Krakowskie
Stowarzyszenie Judo, Sambo i Obronnych Systemów „SAMBO KRAK”.
Stowarzyszenie zwane dalej „Klubem Sambo Krak” ma celu
rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej, а w szczególności popularyzację sportu judo, sambo oraz sуstеmów оbron...

Czytaj więcej