Aktualności

Mistrzostwa Polski w sambo sportowym kobiet i mężczyzn oraz w sambo combat

Polski Związek Sambo zaprasza do udziału w Mistrzostwach Polski w sambo sportowym kobiet i mężczyzn oraz w sambo combat, zaplanowanych na 29 kwietnia 2017 r.

Regulamin:
1.
Mistrzostwa Polski są eliminacją do Mistrzostwa Europy.

2. Organizatorem jest Polski Związek Sambo oraz Krakowskie Stowarzyszenie Judo, Sambo i Obronnych Systemów „SAMBO KRAK”.

3. Data wydarzenia: 29.04.2017 r.

4. Adres: 31-422 kraków, ul. Majora 12 A (hala KS Prądniczanka)

5. Grupy wiekowe:

 • sambo sportowe
  – juniorzy 17-18 lat
  – seniorzy 18 lat i starsiZawodnik 18-letni może startować zarówno w juniorach, jak i w seniorach.
 • sambo combat
  – seniorzy (18 lat i starsi)

6. System walki
– każdy z każdym lub system pucharowy (zależnie od ilości zgłoszeń w poszczególnych kategoriach wagowych).

7. Kategorie wagowe:

 • Sambo sportowe
  kobiety: 56, 60, 64, 68, 80 kg
  mężczyźni: 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 kg
 • Sambo kombat:
  mężczyźni: 68, 74, 82, 90, 100, +100 kg

Jeżeli w danej kategorii wagowej występuje tylko jeden zawodnik, za zgodą trenera i swoją może być przeniesiony do zbliżonej kat. wagowej. W kat. wagowej, w której występuje jeden zawodnik nie przyznaje się medali.
Koszty ubezpieczenia, noclegu, wyżywienia i przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

8. Akredytacja i waga

28.04 piątek, hala KS Prądniczanka ul. Majora 12 a

 • 19:00- 21:00 akredytacja i ważenie, tolerancja wagowa – 1 kg.

29.04 sobota, hala KS Prądniczanka ul. Majora 12 a

 • 07:00-09:00 dodatkowa waga zawodników, którzy przyjadą w dzień zawodów
 • 11.00 – otwarcie Mistrzostw Polski

9. Uczestnictwo:
– w Mistrzostwach Polski udział mogą wziąć jedynie członkowie klubów, zrzeszonych w Polskim Związku Sambo, które opłaciły składki klubowe oraz licencje zawodnicze na 2017 r. (opłat należy dokonać na konto PZ Sambo),
– zawody będą przeprowadzone wg międzynarodowych zasad organizacji zawodów w sambo sportowym i sambo kombat. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni medalami oraz dyplomami,
– w zawodach mogą wziąć udział zawodnicy, którzy posiadają ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach sportowych.
– każdy z uczestników powinien posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz ubezpieczenie na czas zawodów. Dokumenty będą sprawdzane podczas akredytacji oraz ważenia,
– do udziału nie będą dopuszczeni zawodnicy klubów wykluczonych z Polskiego Związku Sambo.

10. Zgłoszenia
przyjmowane są do 25 kwietnia 2017 w formie zgłoszenia e-mail na adres prezes@pzsambo.pl
W treści wiadomości należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, kategorię wagową zgłaszającego oraz nazwę klubu.

11. Zakwaterowanie i wyżywienie
Osoby zainteresowane zakwaterowaniem proszone są o pilne zgłoszenie tej informacji do dnia 10.04.2017 r.
Brak zgłoszenia w terminie będzie się wiązać z koniecznością rezerwacji noclegu i wyżywienia we własnym zakresie.

12. Dane kontaktowe
Oleksandr Gorbatiuk – Prezes Polskiego Związku Sambo tel. +48 502 841 883, prezes@pzsambo.pl