Aktualności

Mistrzostwa Polski w SAMBO Chełm 16.10.2021

Związek Sambo oraz Międzyszkolny Klub Sportowy Sambo Chełm zapraszają do udziału w Mistrzostwach Polski w sambo sportowym dzieci, młodzieży, dorosłych (kobiety i mężczyźni) oraz w sambo combat mężczyzn organizowanych w Chełmie 16 października 2021 roku.

Regulamin:

1. Organizatorem jest Związek Sambo oraz Międzyszkolny Klub Sportowy Sambo Chełm

2. Data wydarzenia: 16 października 2021 r.

3. Adres: 22-100 Chełm, ul. Graniczna 2A (hala MOSiR)

4. System walki: każdy z każdym lub system pucharowy (zależnie od ilości zgłoszeń w poszczególnych kategoriach wagowych).

5. Kategorie wiekowe i wagowe:

DZIECI:
6-7 lat
Chłopcy i Dziewczęta: 16, 18, 20, 22, 25, 27 kg

8-9 lat
Chłopcy i Dziewczęta: 26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 45, 49, 53,+53 kg

10-11 lat
Chłopcy: 31, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 65, +65 kg
Dziewczęta: 26, 29, 34, 37,40, 43, 46, 49, 52, +52 kg

12-13 lat
Chłopcy: 35, 38, 42, 46, 50, 54, 65, 71, +71 kg
Dziewczęta: 34, 37, 40, 43, 47, 51, 55, 59, 65, +65 kg

MŁODZIEŻ:
Kadeci (14-16 lat):
Chłopcy: 46 kg, 49 kg, 53 kg, 58 kg, 64 kg, 71 kg, 79 kg, 88 kg, +88 kg;
Dziewczęta: 41 kg, 44 kg, 47 kg, 50 kg, 54 kg, 59 kg, 65 kg, 72 kg, +72 kg;

Juniorzy młodsi (16-18 lat):
Chłopcy: 53 kg, 58 kg, 64 kg, 71 kg, 79 kg, 88 kg, 98 kg, +98 kg;
Dziewczęta: 47 kg, 50 kg, 54 kg, 59 kg, 65 kg, 72 kg, 80 kg, +80 kg;

Juniorzy (do 21 r.ż.)
Mężczyźni: 58 kg, 64 kg, 71 kg, 79 kg, 88 kg, 98 kg, +98 kg;
Kobiety: 50 kg, 54 kg, 59 kg, 65 kg, 72 kg, 80 kg, +80 kg.

DOROŚLI:
Seniorzy (18+):

– sambo sportowe
mężczyźni: 58 kg, 64 kg, 71 kg, 79 kg, 88 kg, 98 kg, +98 kg;
kobiety: 50 kg, 54 kg, 59 kg, 65 kg, 72 kg, 80 kg, +80 kg.

– sambo combat (mężczyźni):
58 kg, 64 kg, 71 kg, 79 kg, 88 kg, 98 kg, +98 kg.

Jeżeli w danej kategorii wagowej występuje tylko jeden zawodnik, za zgodą trenera i swoją może być przeniesiony do zbliżonej kat. wagowej.
W kategorii wagowej, w której występuje jeden zawodnik nie przyznaje się medali.

Czas walki dla juniorów oraz seniorów (kobiety i mężczyźni) – 5 minut, dla juniorów młodszych
i kadetów – 4 minuty.


6. Koszty ubezpieczenia, noclegu, wyżywienia i przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

7. Akredytacja i waga

16.10.2021 r. (sobota), hala MOSiR, ul. Graniczna 2A Chełm

  • 07:00- 09:00 akredytacja i ważenie: tolerancja wagowa do 14 roku życia – 0,5 kg natomiast od 14. r. ż. oraz dorośli -1 kg
  • 9:00-10:00 losowanie walk
  • 10:30 – otwarcie zawodów, powitanie zawodników i gości,
  • 11.00 – rozpoczęcie walk

8. Uczestnictwo:
– w Mistrzostwach Polski udział mogą wziąć jedynie członkowie klubów, zrzeszonych w Związku Sambo, które opłaciły składki klubowe oraz licencje zawodnicze na 2021 r. (opłat należy dokonać na konto PZ Sambo, szczegóły w zakładce Licencje i składki),

– w Mistrzostwach Polski udział mogą wziąć wszyscy obcokrajowcy, mieszkający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający aktualną kartę stałego lub czasowego pobytu lub ważną Kartę Polaka. Obcokrajowcy muszą należeć do klubu zrzeszonego w Związku Sambo oraz mieć opłaconą licencję zawodniczą na 2021 r.,

– zawody będą przeprowadzone wg międzynarodowych zasad organizacji zawodów w sambo sportowym i sambo combat,
– zwycięzcy zostaną nagrodzeni pucharami, medalami oraz dyplomami,

– w zawodach mogą wziąć udział zawodnicy, którzy posiadają ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach sportowych,

– każdy z uczestników powinien posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz ubezpieczenie na czas zawodów. Dokumenty będą sprawdzane podczas akredytacji oraz ważenia.

9. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 października 2021 w formie zgłoszenia e-mail do p. Pawła Białasa na adres: pierwszy.bialas@wp.pl
W treści wiadomości należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, kategorię wagową zgłaszającego oraz nazwę klubu.

10. Zakwaterowanie i wyżywienie
Osoby zainteresowane zakwaterowaniem proszone są o pilne zgłoszenie tej informacji do dnia 09.10.2021 r.
Brak zgłoszenia w terminie będzie się wiązać z koniecznością rezerwacji noclegu i wyżywienia we własnym zakresie.