HARMONOGRAM

Adres:
Hala sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
31-521 Kraków,  ul. Grochowska 20, dzielnica Grzegórzki Sala Fitness na drugim piętrze hali.
 
OPŁATY:
Wpisowe 40 pln (jednorazowa opłata na cały sezon 2020/2021 dla nowych członków wstępujących do klubu).
Koszt treningów grupowych dla dorosłych wynosi 150 pln / miesiąc (zajęcia 2 x w tyg.) lub 200 pln / miesiąc (abonament bez ograniczeń).
Treningi dla dzieci w wieku 6-10 lat: 80 pln, w wieku 10-14 lat: 100 pln / miesiąc (zajęcia 2 x w tyg.).
Dla osób nieuczestniczących w treningach przez cały miesiąc obowiązkowa opłata w wysokości 20 pln (utrzymanie miejsca w klubie). W przypadku dłuższej i nieusprawiedliwionej nieobecności trenujący jest skreślany z listy członków klubu.
 

Zapraszamy do kontaktu!