Zdjęcia z treningu sambo 17.04.2018

Zdjęcia z treningu sambo, przeprowadzonego 17 kwietnia, grupa 19.00-21.00