Aktualności

Zawody w Lipsku 27.01.2024 r.

Ostatnie zawody w Lipsku, Niemcy nie były łatwe dla naszego klubu. Już na samym początku napotkaliśmy na trudności, gdy okazało się, że połowa naszej zgłoszonej ekipy zachorowała . Zamiast planowanych 7 uczestników, w zawodach wzięło udział tylko 3 osoby. Mimo tego, nasi reprezentanci stanęli do walki z determinacją i zaangażowaniem.
Wśród uczestników znaleźli się klubowicze zarówno z Niemiec, Polski, jak i Szwajcarii. Zawody były niezwykle zacięte, a walki w każdej kategorii wrażeniowe przyniosły wiele widowiskowych momentów. Szczególnie emocjonujące były starcia w odmianie FreeSambo, gdzie aby odnieść zwycięstwo, trzeba było zdobyć przewagę 12 punktów, oraz dozwolone były techniki duszeń. Dodatkowo, za utrzymanie przez 10 sekund można było zdobyć 1 punkt.
Nasz klub, mimo trudności, wyciągnął wiele cennych doświadczeń z tych zawodów. Każdy pojedynek był dla naszych sportowców nie tylko testem umiejętności, ale również próbą charakteru .
W efekcie nasz klub może się pochwalić trzema brązowymi medalami:
Myron Horbatiuk – 3. miejsce w kat. wagowej 30 kg,
Ustym Horbatiuk – 3. miejsce w kat. wagowej 31 kg,
Serhii Humeniuk – 3. miejsce w kat. wagowej 88 kg.
Jesteśmy dumni z naszych zawodników i wierzymy, że te zawody tylko wzmocniły ich determinację do osiągania kolejnych sukcesów.

Останні змагання в Лейпцигу, Німеччина, були не легкими для нашого клубу. Вже з самого початку ми зіткнулися з труднощами, коли виявилося, що половина нашої заявленої команди захворіла. Замість запланованих 7 учасників, у змаганнях взяло участь лише 3 особи. Незважаючи на це, наші представники вийшли до боротьби рішуче.

Серед учасників були спортсмени як з Німеччини, так і з Польщі та Швейцарії. Змагання були надзвичайно напруженими, і боротьба в кожній ваговій категорії принесли багато захопливих моментів. Особливо емоційними були поєдинки в розділі FreeSambo, де для досягнення перемоги потрібно було набрати перевагу у 12 очок, і дозволялись удашаючі техніки. Додатково, за утримання протягом 10 секунд можна було отримати 1 бал.
Наш клуб, незважаючи на труднощі, виніс багато цінного досвіду з цих змагань. Кожен поєдинок був для наших спортсменів не лише випробуванням навичок, але й випробуванням характеру.
В результаті наш клуб може пишатися трема бронзовими медалями:
Myron Horbatiuk – 3. місце в ваговій категорії 30 кг,
Ustym Horbatiuk – 3. місце в ваговій категорії 31 кг,
Serhii Humeniuk – 3. місце в ваговій категорії 88 кг.
Браво спортсменам!