Aktualności

Turniej SAMBO dla dzieci w Krakowie

REGULAMIN

roczniki 2017-2009

1. Celem zawodów jest propagowanie zdrowego stylu życia i rozwoju danej dyscypliny sportowej poprzez uczestnictwo w zajęciach sambo dzieci, młodzieży.

2. Organizatorzy: Krakowskie Stowarzyszenie Judo, Sambo i Obronnych Systemów „SAMBO KRAK” oraz Polski Zwazek Sambo.

3. Data wydarzenia: 04 marca 2023 roku.

4. Adres: Hala sportowa KS „PRĄDNICZANKA”

ul. Jakuba Majora 12A, 31-423 Kraków

5. Grupy wiekowe i wagowe:

6-7 lat
roczniki 2017-2016 (dzieci młodsze)Chłopcy i dziewczęta kat. wagowe:  20,24,27,30,32,35,38,41,+41 kg

Czas walki – 3 min.

8-9 lat
roczniki 2015-2014 (dzieci starsze)Chłopcy i dziewczęta kat. wagowe:  26,29,33,36,39,44,48,53, +53  kg
Czas walki – 3 min.

10-11 lat
roczniki 2013-2012 (młodzicy)
Chłopcy kat.wagowe : 31, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 65, +65 kg
Dziewczęta kat. wagowe: 26, 29, 34, 37,40, 43, 46, 49, 52, +52 kg
Czas walki – 4 min.

12-14 lat
roczniki 2011-2009 (junior młodszy)
Chłopcy kat.wagowe: 35, 38, 42, 46, 50, 54, 65, 71, 76, +76 kg
Dziewczęta kat.wagowe: 34, 37, 40, 43, 47, 51, 55, 59, 65, +65 kg

Czas walki – 4 min.

6. Uczestnictwo:
– w turnieju mogą wziąć udział zawodnicy trenujący poniższe sztuki walki: sambo, judo, zapasów, ju-jitsu i pokrewnych dyscyplin,
– zawody będą przeprowadzone wg międzynarodowych zasad organizacji zawodów w sambo sportowym,
– wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni prezentami,
– zwycięzcy zostaną nagrodzeni medalam i dyplomami,
– w zawodach mogą wziąć udział zawodnicy, którzy posiadają ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach sportowych,
– każdy z uczestników powinien posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz ubezpieczenie na czas zawodów. Dokumenty będą sprawdzane podczas akredytacji oraz ważenia,
– podczas zawodów sportowych zawodnicy, którzy nie mają stroju sambo będą mogli walczyć w bluzach kimono, krótkich spodenkach i skarpetkach,
– przedstawiciele klubów sportowych i/lub opiekunowie zawodników odpowiadają za zachowanie sportowców podczas zawodów.
– jeżeli w danej kategorii wagowej występuje tylko jeden zawodnik, za zgodą trenera i swoją może być przeniesiony do zbliżonej kat. wagowej.

7. Opłata startowa: 70 PLN lub 15 EUR płatna przelewem do 01.03.2023

Dane do przelewu:
numer konta:  17 2030 0045 1110 0000 0287 1290

Numer IBAN:  PL17 2030 0045 1110 0000 0287 1290

Numer BIC/SWIFT:  PPABPLPK

Krakowskie Stowarzyszenie Judo, Sambo i Obronnych Systemów „SAMBO KRAK”
31-851 Kraków, os. Albertyńskie 1-2.

Tytulem: Startowe Open Cup Sambo (imię i nazwisko, klub)

UWAGA! W przypadku opłat grupowych, dane każdego zawodnika muszą być wymienione(nazwiska).

Dla gości z zagranicy jest możliwość przelewów przez systemy płatnicze. W takim przypadku prosimy o kontakt.

8. Program:

  • 7:00– 9:00 ważenie uczestników
  • 9:00-10:00  – losowanie walk / rozgrzewka
  • 10:00 – otwarcie turnieju, powitanie zawodników i gości,
  • 10:15 – rozpoczęcie walk dzieci 6-9 lat
  • 14:00 – ceremonia dekoracji 6-9 lat
  • 14:15 – rozpoczęcie walk dzieci 10-14 lat

9. Ubezpieczenie, przejazdy, nocleg, wyżywienie
Koszty ubezpieczenia, przejazdów, noclegu i wyżywienia ponoszą uczestnicy zawodów.

Każdy z uczestników przystępując do zawodów oświadcza, że posiada aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, pisemną zgodę rodziców bądź opiekuna prawnego na start w zawodach.

Oświadczenia można pobrać poniżej:

https://martialmatch.com/eventFiles/p/208/d33b8089-611b-4f83-b1ea-f066fe2c85ec/O%C5%9AWIADCZENIE%20ZAWODNIKA%20W%20ZWI%C4%84ZKU%20Z%20UDZIA%C5%81EM%20W%20ZAWODACH.pdf

Podczas ważenia zawodnik okazuje dokument tożsamości ze zdjęciem.

10. Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się w panelu rejestracyjnym i uiszczenie opłaty startowej. Nie wykonanie jednej z tych rzeczy, będzie skutkowało niedopuszczeniem do zawodów.

Panel rejestracyjny na stronie:

https://martialmatch.com/events/208-sambo

Osoby zainteresowane zakwaterowaniem proszeni są o pilne zgłoszenie do dnia 28.02.2023 r.

12. Dane kontaktowe:

  • Pavlo Gorbatiuk – Prezes Stowarzyszenia Judo, Sambo i Obronnych Systemów „SAMBO KRAK” tel. +48 664 946 415 (viber, WhatsApp,),  sambo.krakow@gmail.com

Zapraszamy firmy do kontaktu!
Szczegółowych informacji firmom zainteresowanym sponsoringiem i reklamą udziela:
Pavlo Gorbatiuk tel. +48 664 946 415