Aktualności

Mistrzostwa Polski w sambo sportowym kobiet i mężczyzn oraz w sambo kombat 01.06.2019

Krakowskie Stowarzyszenie Judo, Sambo i Obronnych Systemów „SAMBO KRAK” zaprasza do udziału w Mistrzostwach Polski w sambo sportowym kobiet i mężczyzn oraz w sambo combat, zaplanowanych na dzień 1 czerwca 2019 r.

Regulamin:
1. Organizatorem jest Polski Związek Sambo oraz Krakowskie Stowarzyszenie Judo, Sambo i Obronnych Systemów „SAMBO KRAK”.

2. Data wydarzenia: 01.06.2019 r.

3. Adres: 31-422 kraków, ul. Majora 12 A (hala KS Prądniczanka)

4. System walki
– każdy z każdym lub system pucharowy (zależnie od ilości zgłoszeń w poszczególnych kategoriach wagowych).

5. Kategorie wagowe:

 • Sambo sportowe
  kobiety: 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 78, 82, +82 kg
  mężczyźni: 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 kg
 • Sambo kombat:
  mężczyźni: 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 kg

Jeżeli w danej kategorii wagowej występuje tylko jeden zawodnik, za zgodą trenera i swoją może być przeniesiony do zbliżonej kat. wagowej. W kat. wagowej, w której występuje jeden zawodnik nie przyznaje się medali.
Koszty ubezpieczenia, noclegu, wyżywienia i przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

6. Akredytacja i waga

01.06 sobota, hala KS Prądniczanka ul. Majora 12 a

 • 07:00- 09:00 akredytacja i ważenie, tolerancja wagowa – 1 kg
 • 9:00-10:00 losowanie walk
 • 10:30 – otwarcie zawodów, powitanie zawodników i gości,
 • 11.00 – rozpoczęcie walk

7. Uczestnictwo:
– w Mistrzostwach Polski udział mogą wziąć jedynie członkowie klubów, zrzeszonych w Polskim Związku Sambo, które opłaciły składki klubowe oraz licencje zawodnicze na 2019 r. (opłat należy dokonać na konto PZ Sambo, szczegóły w zakładce Licencje i składki),
– zawody będą przeprowadzone wg międzynarodowych zasad organizacji zawodów w sambo sportowym i sambo kombat,
– zwycięzcy zostaną nagrodzeni medalami oraz dyplomami,
– w zawodach mogą wziąć udział zawodnicy, którzy posiadają ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach sportowych,
– każdy z uczestników powinien posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz ubezpieczenie na czas zawodów. Dokumenty będą sprawdzane podczas akredytacji oraz ważenia.

8. Zgłoszenia
przyjmowane są do 15 maja 2019 w formie zgłoszenia e-mail na adres prezes@pzsambo.pl
W treści wiadomości należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, kategorię wagową zgłaszającego oraz nazwę klubu.

9. Zakwaterowanie i wyżywienie
Osoby zainteresowane zakwaterowaniem proszone są o pilne zgłoszenie tej informacji do dnia 15.05.2019 r.
Brak zgłoszenia w terminie będzie się wiązać z koniecznością rezerwacji noclegu i wyżywienia we własnym zakresie.

12. Dane kontaktowe
Oleksandr Gorbatiuk – Prezes Polskiego Związku Sambo tel. +48 502 841 883, prezes@pzsambo.pl

Powyższy Regulamin jest oficjalnym zaproszeniem na Mistrzostwa.

Sponsorem Mistrzostw jest Centrum Leczenia i Rehabilitacji Kręgosłupa „APIM” Oleksandr Gorbatiuk z Krakowa www.clikr.pl