Aktualności

Ju Jutsu w Krakowie

Zapraszamy na pokaz sztuk walki oraz prezentację dorobku sześciu osób, które od co najmniej czterdziestu lat zaangażowane są w upowszechnianie kultury fizycznej w Krakowie poprzez swoją działalność na terenie krakowskich szkół, ośrodków i stowarzyszeń.W ramach swojej działalności instruktorzy przekazują wiedzę i doświadczenie, ucząc zasad poszanowania drugiego człowieka, tolerancji kulturowej i zdrowego spędzania wolnego czasu, krzewiąc wśród najmłodszych szeroko pojętą kulturę fizyczną.Każdy z nich, przez te wszystkie lata przekazywał wiedzę i zamiłowanie do kultury fizycznej setkom wychowanków, z których wielu przyprowadza obecnie swoje dzieci na takie zajęcia.Na scenie zaprezentują się:

– Tadeusz Ambroży

– Jerzy Filipczuk

– Oleksandr Gorbatiuk

– Ryszard Kulig

– Zenon Liszkiewicz

– Krzysztof Raźny

Wydarzenie objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa oraz Honorowego Generalnego Konsula Japonii w Krakowie.